Trang chủSống ĐẹpBài Học Cuộc SốngCổ nhân dạy về được - mất ở đời: "Người khôn nghĩ...

Cổ nhân dạy về được – mất ở đời: “Người khôn nghĩ nhiều tất mất, kẻ ngốc nghĩ nhiều tất được”

Chuyên mục

Ngày đăng

Tể tướng nước Tề là Yến Anh nói rằng “thánh nhân thiên lự, tất hữu nhất thất; ngu nhân thiên lự, tất hữu nhất đắc“, ngụ ý rằng bậc thánh nhân (người khôn) suy nghĩ nhiều tất sẽ mất một, còn kẻ ngu ngốc nghĩ nhiều lại được một.

Vào thời Xuân Thu, tể tướng nước Tề là Yến Anh, ông là người ăn nói có đạo lý, điều đáng khen hơn nữa là ông là người cầm quân giỏi, dùng lời nói thiện ý mà thuyết phục được đối phương thay đổi quan niệm và buông bỏ những chấp trước ban đầu.

Yến Anh ủng hộ việc tiết kiệm và lấy mình làm gương, ông chi tiêu rất ít, cho đồ ăn thanh đạm và quần áo rất giản dị. Khi Yến Anh đang đảm nhận chức tướng quốc của Tề Cảnh Công, một hôm, khi ông vừa bắt đầu ăn cơm thì sứ giả của Tề Cảnh Công đột nhiên đến.

Mọi người gọi ông là Yến Tử với lòng tôn trọng. Yến Tử đã giúp đỡ Tề Cảnh Công an dân, giữ gìn bờ cõi và để lại nhiều câu chuyện cảm động lòng người.

Yến Tử vội vàng mời sứ giả vào bàn, rồi mời sử giả cùng mình dùng bữa. Do sứ giả đến thăm đột xuất, không có thức ăn dự phòng cho nên Yến Anh đã chia phần ăn của mình với sứ giả, kết quả là sứ giả cũng không được no, và Yến Anh cũng không được no. Sứ giả quay trở lại cung điện và báo với Tề Cảnh Công sự việc trên.

Kỳ tích luôn được tạo ra bởi những con người có tấm lòng lương thiện - Câu chuyên nhân văn

Tề Cảnh Công nghe vậy cười nói: “Gia đình Yến Tử nghèo quá! Quả nhân không biết, đó là lỗi của Quả nhân“. Vì vậy, ông sai người gửi ngàn vàng cho Yến Anh để ông mở tiệc chiêu đãi khách.

Kết quả là, Yến Anh cảm tạ và từ chối ba lần. Sau đó, Yến Anh đến cung điện để diện kiến Cảnh Công, Yến Tử nói: “Nhà Yến Tử không nghèo, bình thường Bệ hạ đã ban thưởng cho hạ thần đầy đủ, ân trạch của Bệ hạ ban cho thì phụ mẫu, thê tử ba đời của hạ thần được thừa hưởng, ngoài ra bạn bè hạ thần cũng được hưởng lợi, khiến bách tính cũng được thơm lây. Bổng lộc mà Bệ hạ ban cho đã rất phong phú! Gia đình hạ thần không nghèo chút nào!”

Thần nghe nói rằng nhận được nhiều bổng lộc từ nhà vua mà lại ban cho dân chúng là một hành động vượt quá quyền lực và điều mà các trung thần không được làm. Nhưng nếu được vua ban thưởng nhiều mà không ban cho bách tính là đang che giấu tư lợi, người nhân từ không nên làm chuyện như vậy.

Nếu được vua thưởng lợi thì sẽ xúc phạm đến các khanh sĩ khác. Con người khi ra đi cũng là tay trắng, của cải rồi cũng không mang theo được. Đến cuối đời thì đã lại thuộc về người khác, là bậc trí giả sẽ không bao giờ làm thế. Ăn đủ mặc đủ là được rồi”.

Cảnh Công tuy nghe theo, nhưng vẫn muốn thuyết phục Yến Anh nhận món quà, nên đã lấy trường hợp Tề Huân Công ban thưởng cho Quản Trọng khi xưa và nói: “Xưa kia tổ tiên ta là Tề Huân Công đã lấy 500 xã đất thưởng cho Quản Trọng, Quản Trọng đâu có từ chối, Ngươi vì lẽ gì lại từ chối?”

Yến Tử trả lời một cách điềm đạm, khôn ngoan và nghiêm túc: “Yến Tử nghe nói hiền nhân nghĩ ngàn lần thì tất có một cái mất, kẻ ngu dốt có nghĩ ngàn lần tất có một cái được. Như thế có thể Quản Trọng nghĩ ngàn lần lại mất một, còn Yến Anh nghĩ ngàn lần lại được một thì sao?

Yến Anh lại bái lạy mà không nhận thưởng. “Thánh nhân nghĩ một ngàn lần vẫn mất; kẻ ngu ngốc nghĩ một ngàn lần lại được”. Nguyên nhân từ đây mà ra.

Các thế hệ sau rút gọn thành câu thành ngữ “Thiên lự nhất đắc ” có nghĩa là nghĩ nhiều thế nào cũng có kế hay, điều đó cho thấy sự hóm hỉnh của Yến Anh. “Ngu nhân thiên lự, tất hữu nhất đắc”, hay “đại trí nhược ngu” của Yến Anh quả là sâu sắc. Hôm nay, khi chúng ta nói về “thiên lự nhất đắc” giúp chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về ngộ tính của Yến Anh.

12 nguyên tắc bạn nên đọc ít nhất một lần trong đời đẻ sống tích cực và tốt đẹp hơn

Ghi chú: Yến Anh tiếp tục thực hành thanh đạm và không ham muốn quyền lực, tuy nhiên, quyền lực tự động đến với ông. Trong thời Chiến Quốc, ông đã trải qua 3 triều đại là Tề Quốc Linh Công, Trang Công và Cảnh Công.

Trong “Sử ký” có một đoạn ghi rằng “Yến Anh tương Cảnh Công, thực bất trọng nhục, thiếp bất yi ty” dịch nghĩa “Yến Anh thời Cảnh Công, cơm ăn không có thịt, vợ thiếp không mặc quần áo lụa”.

Theo Epochtimes

? Bấm LIKE fanpage cập nhật thông tin
chuyên biệt, mới nhất để CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN

 

Bài Liên Quan